עומדים בשער

ביקורת על תקשורת הספורט

"זקנה מרירה" מציגה: דוגמא אישית

with 62 comments

האמת, לא חשבתי שיהיה אחרת, לאחר חודש וחצי שאני כותב את הבלוג הגיע אליי אמש מכתב תביעה מעורך הדין שי אליאס המייצג את אתר האינטרנט וואן. במכתב שוזר מר אליאס טענות רבות נגדי, טענות שבקלות יכלו להיות מופנות על ידי רבים וטובים ממני לעברה של גברת התוכן שעומדת בראשות האתר הצהוב במדינה. לפניכם תוכנו של מכתב התביעה:

 • 1. מרשתי הינה המפעילה והבעלים של אתר הספורט ONE.

 2. להווי ידוע, כי בעקבות דרישת מרשתי, באמצעותי, מיום 6.3.08 הופסק הפרסום באתר האינטרנט "תפוז" של הבלוג "עומדים בשער" שכלל, בין השאר, כתבות נאצה, קללות, השמצות, ביטויים זדוניים ומרושעים, עובדות לא נכונות (בלשון המעטה), והשתלחות חסרת רסן שיש בה להשפיל את מרשתי ומנהליה (להלן:"דברי הבלע"). העתק מהמכתב מצ"ב והוא מדבר בעד עצמו.

3. כאן המקום לציין, כי בגין דברי הבלע הגישה מרשתי בימים אלו תביעה לבית משפט כנגד הכותבים של הבלוג "עומדים בשער" על סכום של שני מליון שקלים.

4. עם מלוא חומרת הדבר בחרת, לדבריך, לשמש "כיורש" של הכותבים הקודמים של הבלוג "עומדים בשער" וכממשיך דרכם, באכסניה חדשה, בתקווה כי בעולם וירטואלי זה תהא מוגן מפני זרועות החוק ותוכל להמשיך לבזות, להשפיל, להעליב ולפגוע במרשתי והעומדים בראשה, אשר יובאו בקליפת האגוז להלן.

א. בפרסום מיום 1.5.08 כינת את מרשתי "מדור של חופפת" ולגבי הגב' אופירה אסייג כתבת "תראי מה קורה בבית המלוכלך שלך".

ב. בפרסום מיום 2.4.08 חזרת וכינת את מרשתי "אתר הריכולים והמסיבות" מספר פעמים.

ג. בפרסום מיום 3.4.08 כינת את הגב' אופירה אסייג "אופירע" וכן "אופירע לא יודעת לפרגן" וחזרת וכינית את מרשתי "אתר הריכולים והמסיבות" תחת הכותרת "על מי אתם עובדים" וייחסת למרשתי והעומדים בראשה עבירות פליליות כדוגמת גניבה.

ד. ביום 6.4.08 כינת את אופירה אסייג "אופירע", "רכלנית", "אשת התוכן" "גבירה".

ה. ביום 8.4.08 כינת את מרשתי אתר "אפסי", "אתר רפש" וביום 7.4.08 כינת את מרשתי "הצהובון האינטרנטי" ואת הגב' אופירה אסייג "גברת התוכן", "העוזרת של מילשטיין".

5. יתרה מכך, יש בפרסום שהוצא על-ידך באופן מכוון משום הצגת מרשתי בבוז ובלעג, כחברה כושלת ולא מקצועית במטרה לפגוע ולהזיק למרשתי ומנהליה.

6. כמו כן, הינך עושה שימוש בתמונות שמרשתי בעלת זכויות היוצרים בהן ללא הרשאתה ו/או הסכמתה של מרשתי.

7. כן, בחרת להותיר בבלוג את כל אותם פוסטים ישנים נשוא המכתב המפורט בסעיף 2 לעיל.

8. ברם, החמור מכול, היא העובדה, כי ביודעין ותוך התעלמות מופגנת מהעובדה, כי בדברי הפרסום יש משום משא השפלות, הכפשות ביזוי וקללות כלפי מרשתי כמתואר בסעיף 2 לעיל, אשר בגינן חדל בלוג זה להתקיים באתר האינטרנט "תפוז", בחרת להמשיך את דרכם של כותבי הבלוג "עומדים בשער" בהפיכת חופש הביטוי לחופש הביזוי.

9. ברי, כי בפועלך כמתואר לעיל יש, בין היתר, משום הפרה של ההוראות הבאות:

א. הוראת סעיף 2 לחוק עוולת מסחריות, תשנ"ט – 1999, שכן פגעתם במוניטין ובשם הטוב של מרשתי, כאשר פרסמתם מידע שידעת או שהיה עליך לדעת, כי הינו מידע כוזב ובהתאם להוראת סעיף 13 לחוק זה, הרי שהפיצוי לכל עוולה, ללא הוכחת נזק, הינו 100,000 ₪.

ב. הפרה של הוראות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה – 1965 שכן ההכפשות, ההשמצות, ההסתות והקללות, כפי שהובאו לעיל, עלולים, בין היתר, להשפיל את מנהלי מרשתי לעשותם למטרה לבוז או ללעג מיצד הבריות; לבזותם בשל מעשים, התנהגויות או תכונות המיוחסים להם ו/או לפגוע במשרתם, פרנסתם ומשלח ידם.

ג. הפרסום כמתואר לעיל, מהווה הפרה בוטה של הוראות פקודת הנזיקין {נוסח חדש} ובכלל זה, עולה כדי ביצוע עוולת התרמית, כמשמעה בסעיף 56 לפקודת הנזיקין {נוסח חדש} ועוולת שקר מפגיע, כמשמעו בסעיף 58 לפקודת הנזיקין {נוסח חדש}.

ד. הפרה של הוראות חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט – 1979.

10. זאת ועוד הפרסום, נוכח המטרה הברורה העומדת ביסודו, כמתואר לעיל, נועד במטרה לפגוע במרשתי ומנהליה וממילא מהווה הפרסום גם עוולה לפי חוק איסור לשון הרע, זאת מבלי שעומדת לך הגנת תום הלב שכן הפרסום נעשה ביודעין ובמכוון לפגוע במרשתי ומנהליה.

11. כמו כן יש בפרסום משום עבירה פלילית, שכן מלבד הסתה קיצונית כלפי מרשתי שהינה עבירה פלילית בפני עצמה, הרי שבהתאם להוראת סעיף 6 לחוק איסור לשון הרע "המפרסם לשון הרע, בכוונה לפגוע, לשני בני אדם או יותר זולת הנפגע – דינו מאסר שנה אחת".

12. אשר על כן, הנך נדרש, איפא, באופן מידי לפעול, כדלקמן:

א. לסלק על אתר את הפרסום ו/או כל פרסום משפיל ומבזה שנעשה כלפי מרשתי ומנהליה כמתואר לעיל, ולחדול באופן מידיי מהכפשת מרשתי מכל סוג ו/או דרך בה נעשה הדבר עד עתה.

ב. לא לעשות שימוש בתמונות ו/או בחומרים שזכויות היוצרים בהן הינן של מרשתי.

ג. להסיר את כל הפרסומים הקודמים.

ד. בתוך 24 שעות מקבלת מכתבי זה, להתנצל בפני מרשתי ומנהליה על דברי הבלע החמורים שהופצו כלפיהם, וזאת בנוסח ובמתכונת שתתואם עמי מראש ובאותה תפוצה שהופצו הדברים.

ה. להעביר את פרטי זהותך, שמך וכתובתך .

13. היה ולא תפעל בהתאם לאמור בסעיף 12 לעיל, הורתני מרשתי, לצרף אותך כנתבע נוסף לתביעה שהוגשה לבית משפט. כולי תקווה, כי לא נגיע לכדי כך.יוטעם, כי כתובת ה-IP שלך ידועה לנו זו מכבר ונוכל להוסיפך בנקל לתביעה.

14. אין באמור במכתב זה בכדי למצות את טענות מרשתי בעניין שבנדון ו/או לגרוע מכל זכות ו/או סעד לה היא זכאית על פי כל דין הסכם או נוהג.

בכבוד רב,

שי אליאס, עו"ד

עד כאן מכתב התביעה של עורך הדין אליאס המייצג את וואן. ברצוני להודיע לוואן כי אני רואה זאת ללעג כי הם אלו שרוצים לתבוע אותי על "לשון הרע" ו"דברי בלע". הבלוג "עומדים בשער" הינו בלוג פרטי וככזה הוא מתפקד כיומן רשת פרטי, כל הדברים הרשומים הינם בחזקת הבעת דעה בלבד. קבלו מספר קטעים בהם גם וואן לא נקי. תבלו…

 

מודעות פרסומת

Written by תמיס

מאי 7, 2008 בשעה 10:26 am

פורסם בספורט

62 תגובות

Subscribe to comments with RSS.

 1. חחח…

  מתבקש:

  "פרסום ראשון: אתר וואן מאיים בתביעה נגד תמיס".

  S&M

  מאי 7, 2008 at 10:35 am

 2. הם מחזיקים אקדח ריק, על מי הם יאיימו על "וורדפרס"? זה רק מראה שאתה בדרך הנכונה. נראה מה השרגלית תגיד עכשיו על זה…

  אריה

  מאי 7, 2008 at 11:08 am

 3. האיומים של ONE פתטים, הם בעצמם עוברים כל יום על עבירות דיבה ולשון הרע, ידיהים לא נקיות . ברור שהם מנסים להשתיק את תמיס כמו שהשתיקו את יגר.
  תמיס זה שהם מאיימים עליך רק אומר שאתה דורך להם חזק על היבלות. כואב להם. תהיה חזק ותמשיך לתת בראש לחבורת הזבל.

  קיפוד

  מאי 7, 2008 at 11:12 am

 4. כמה טמטום יכול להיות באישה אחת.

  אחד

  מאי 7, 2008 at 11:17 am

 5. תמיס, ידעת שזה מה שיהיה ברגע שלקחת על עצמך את המשימה.
  קיבלת עכשיו חותמת איכות לפועלך.

  רועי

  מאי 7, 2008 at 11:29 am

 6. מצויין,יצאת מלך.

  עודד

  מאי 7, 2008 at 11:42 am

 7. תמיס, תמשיך ככה רק בדרך הזו העולם סוף סוף יוכל להיפטר, מהרפש והגועל של הגברת, אופירעעעעע!!!!!!!!!!!!(אני ממש מקיא תוך כדי!) המשך דרך(פרודקטיבית) צלחה, מקווה שתוריד אותה במהרה.

  אלי

  מאי 7, 2008 at 12:01 pm

 8. יס גבר, אתה בדרך… אל פחד ואל חשש… בסוף תמוגר דוברת לה פמילייה…

  יוסיי הכושי

  מאי 7, 2008 at 12:14 pm

 9. איך אישה שמתעסקת בתקשורת לא מבינה תקשורת? לא ייאמן פשוט! מעלה את הבלוג לכותרות, מבזה את עצמה בנרקסיזם חולני (בטח כשהיא מפיצת הדיבה הכי גדולה בתקשורת הישראלית) – ובעיקר, השם שלה יופץ עכשיו בכל הרשת ובעיתונות בהקשר הזה.
  מילא צהובה, מילא נמוכה, מילא אינטגלנציה של ילדה בת 7, אבל קצת קומון סנס.
  והאליאס הזה, בדיחה מהלכת. מכיר אותו מחלקים אחרים של העיתון. ליצן…

  ג'נגו מקרליבך פינת מוזס

  מאי 7, 2008 at 12:15 pm

 10. ענק. אתר וואן רוצים לתבוע על עבירות דיבה ולשון רע. אם לא היינו ביום הזכרון, זה היה מצחיק ביותר.
  תמיס, תמשיך בעבודה החשובה.

  יונתן

  מאי 7, 2008 at 12:15 pm

 11. סתם סקרנות, איך הם ידעו לאן לשלוח לך את המכתב?

  מרק ק.

  מאי 7, 2008 at 12:25 pm

 12. מתוך מכתב תביעה:
  " ד. ביום 6.4.08 כינת את אופירה אסייג “אופירע“, “רכלנית“, “אשת התוכן” “גבירה“."

  לקרוא לאופירה "אשת התוכן" זו באמת עילה לתביעה.
  אני מסכים עם העו"ד המכובד.

  ויסנט וגה

  מאי 7, 2008 at 12:29 pm

 13. שאלה לs&m ולכל מי שמבין:
  האם מוטלת על גוף תקשורתי האחריות החוקית/אתית, לכל המתפרסם אצלהם? האם הגוף אחראי לתוכן המשובים שהוא מפרסם, קרי טוקבקים או מכתבים למערכת?

  משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  מאי 7, 2008 at 12:29 pm

 14. זו שאלה מורכבת, שלא נקבעה בחוק בלבד, אלא נבנתה לאט לאט בפסיקה. בעיקר ככל שזה נוגע לאתרי אינטרנט.

  עקרונית כן, עם מגבלות רבות מאוד, ולא תמיד ניתן לחייב את בעל השרת / אתר לתוכן שמפורסם אצלו. כך למשל נקבע בפס"ד שעסק באתר הפורומים פרש.

  תמיס הלך לשרת בחו"ל, אצל גוף בעל היסטוריה מוכחת של התעלמות מתובעים ואף התנגדות אקטיבית להסגיר את המפרסמים אצלו.

  בקיצור, כמו שזה ניראה, סיטינט בעלת האתר יכולה לדבר ללאמפה. הם אומרים שהם יודעים מה ה-IP שלו. ניראה לי שאם הם לא יפרסמו את ה-IP שלו ברבים, ולא ייתנו עובדה שתומכת בזה, אפשר יהיה לקרוא להם "שקרנים" בלי סיכון גדול ללשון הרע…

  S&M

  מאי 7, 2008 at 12:38 pm

 15. זה בסדר. זאת גם החברה שאיימה על עובדיה בטענה שיש לה רישומים של שיחות בעייתיות שהם ניהלו במסנג'ר בנוגע אליה, הדלפות ועוד. כמובן שאף אחד לא ראה את הרישומים האלה מעולם. אז היא אומרת שיש לה את ה-IP. שתגיד.

  דור

  מאי 7, 2008 at 12:46 pm

 16. מעניין מה תאמר הלולב וולווט בנושא…

  יוסיי הכושי

  מאי 7, 2008 at 12:51 pm

 17. פרסום ראשון! ראיון מיוחד!!! לטוקבק הגיעו מילותיו הראשוןנות של התינוק:
  "מה, זו אמא שלי?
  לאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא!!!!!!!!!!!!!".

  לקרוא לה גברת זה בסיס לתביעה

  מאי 7, 2008 at 12:58 pm

 18. הכי הייתי מכניס לך סיכה, לשדיים ולשפתיים מפלסטיק שלך, להוציא לך את האוויר מהמפרשים. האתר שלך הוא אתר זבל. האתר שלך מפרסם בחורות עירומות. התגובות, בהתאם. של חוליגנים שטופי הורמונים. הגליצ'ים שלך לא חפויים מלשון מטונפת. הקינאה שלך בנשים בספורט העבירה אותך על דעתך. ייגר ותמיס לא משקרים את הציבור ולא מוציאים שום לשון הרע. את תרכובת של כימאים, שנולדו במיוחד כדי ליצור ממך מפלצת. את מה שייכתבו עליך יהיה מחמאה לעומת מה שאת באמת. כלום ושום דבר. חג שמח חברים. עשו חרם על וואן. יש כמה שכבר קיבלו שכל.

  פופיק ארנונה

  מאי 7, 2008 at 1:02 pm

 19. מנקין שוב עושה טעות ומעלה ומפאר ומרומם את הבלוגרים שנכנסים לו בצורה. תמשיך ככה אבאלה לעתיד

  טייקון

  מאי 7, 2008 at 1:10 pm

 20. מישהו יודע למה מורו ופוליצר בנענע לא פרסמו היום כלום? אולי גם הם קיבלו מכתב כזה והשתפנו?

  S&M

  מאי 7, 2008 at 1:14 pm

 21. שי אליאס, אני מאחל לך שכל חייך תשחה ברפש ותמציא ניסוחים פתלתלים כדי להשביע את תאוות הבצע שלך ו/או החובות שלך לנושים. כנראה שהייעוד שלך הוא לשמש בורג חלוד ורקוב שקם בבוקר ומחפש עם מי לריב ואיך להרוויח מכל סיטואציה.

  ציון

  מאי 7, 2008 at 1:18 pm

 22. מאז שהתפוצצה הפרשה עם ייגר, גמרתי אומר בליבי לא להכנס לאתר המשוקץ ההוא. יש לציין שעד אז הייתי נכנס אליו פעמים רבות ביום. למעשה היה האתר הראשון שהייתי ניגש אליו בכל גישה לאינטרנט. לשמחתי, עד כה עמדתי במילתי והתחושה היא כה נעימה. מצאתי שאתרי הספורט האחרים נותנים תמונה שלמה של הספורט בפני עצמם ומספר כתבות הברארה בהם נמוך יותר. היום קיבלה החלטתי להתעלם מהאתר ההוא משנה תוקף.
  יום עצמאות שמח לאלו שמציינים את עצמאות המדינה ולי שבקטן מציין בנוסף את העצמאות מוואן.

  alficon

  מאי 7, 2008 at 1:23 pm

 23. אתר הרכילות והבחורות הערומות יכול להמשיך לאיים עד מחר, כל שופט סביר יזרוק אותם מכל המדרגות. חומר שפורסם באתר הוא ברשות הרבים, ואם הבלוג הזה לא גובה כסף, אין פה עניין של עשיית עושר שלא כדין.

  צ'אק נוריס

  מאי 7, 2008 at 1:34 pm

 24. אוי כמה שהם טיפשים….
  במו ידיהם הם חופרים את הקבר, נכנסים פנימה ומכסים אותו. כל כך טיפשים.
  אף אחד לא יתאבל.

  אדום

  מאי 7, 2008 at 1:44 pm

 25. האמת שבשנים האחרונות השמצתי את העיתונאית אופירה אסייג ואת בעלי האתר וואן בטוקבקים שונים, ולכן אני רוצה להקדים תרופה למכה. אופירה יקרה, אני מתנצל מעמקי נשמתי. את עיתונאית בחסד והדבר היחיד העומד לנגד עינייך הוא חקר האמת. גיל ואודי, אתם אנשי עסקים לתפארת מדינת ישראל. אין מאושרים מהעובדים שלכם הזוכים לתגמול הולם על העבודה שהם עושים. אני ממליץ בזאת עליכם כמדליקי משואות היום בערב, כי אתם התגלמות החלום הציוני. סבא שלי, שברח מאימת הנאצים באירופה ולחם על מנת להקים את המדינה היה גאה בכם לו היה חי היום. אני באמת ובתמים אוהב אתכם.

  לתמיס היקר - יאללה, בוא נתנצל. אני מתחיל

  מאי 7, 2008 at 1:55 pm

 26. מורו פוליצר כתבו שבגלל יום הזיכרון הם לא יפרסמו פוסט

  נראה מחר

  חיים

  מאי 7, 2008 at 2:03 pm

 27. מעשה באחת שמה אופירע
  שהוציאה שם רע לחלטורה
  על כולם ליכלכה
  את האתיקה טינפה
  שתחזור כבר להיות חופפת בדימונה.

  חיים נחמן שירזי

  מאי 7, 2008 at 2:18 pm

 28. S&M היקר
  אם היית קורא אתמול, כתבנו שהיום לא יהיה פוסט בגלל יום הזיכרון
  אל תדאג, מחר יהיה פוסט, ואנחנו בוודאי לא נתעלם ממלחמת בני האור בבני החושך…

  מורו ופוליצר

  מאי 7, 2008 at 2:20 pm

 29. אופירע, שיכנס בך גליץ' שלא תקומי ממנו.
  מנקין, שהילד שלכם יהיה יפה כמו אופירע.
  מילנר, שתשלם כל החיים שלך על היום שהכנסת את אופירע לוואן.

  3 ברכות לחג העצמאות

  מאי 7, 2008 at 2:21 pm

 30. מזל טוב!

  אבי

  מאי 7, 2008 at 2:23 pm

 31. היו לא מעט פוסטים שפירסמתי להם תגובות שהתמקדו בשגיאות הכתיב שלך ועל אי דיוקים שלך

  אני מבין עכשיו שעדיף שיהיו שגיאות כתיב וטעויות מאשר שלא יהיה פה בלוג. תמשיך להשתפר ושאף אחד לא יישבור אותך

  יישר כוח

  לתמיס

  מאי 7, 2008 at 3:13 pm

 32. אדבוקט ביום ויצאנית ממין זכר בלילה קיבל שטיפה לפרצוף מחופפת שליקק לה, הוציא את הלשון ממנה והתחיל לטפטף ארס ולבקש כסף לכיסוי הוצאות שוטפות. לך תהיה זבוב על הקיר

  ציון

  מאי 7, 2008 at 3:24 pm

 33. כל הכבוד תמיס.
  גם אני כמו אחת המגיבים לפני מאוד לא אהבתי שגיאות כתיב מסויימות והייתי על סף עזיבה, אבל השיפור בימים האחרונים שהגיע לשיאו בהצלחה הכבירה של היום מהווה עבורי ללא ספק יתד משמעותי באתר הזה.
  אני נשאר.

  יוסי

  מאי 7, 2008 at 3:56 pm

 34. אופירה החופפת תראי מה קורה בבית המלוכלך שלך אופירע רכלנית אשת תוכן גבירה אתרך אפסי אתר רפש צהובון אינטרנטי ו…. אכלת אותהההה!!! העוזרת של מילשטיין!!! פחחחחחחחחחח

  אופירע אופירע אכלת אותה!!!!!!
  יצאת מסכנה??

  מה תעשי לי? תמצאי לי את האייפי??? נו!!!! תמצאי יא מסכנה!!!! תמצאי!!! לא יכולה???
  אז אכלת אותה!!!!!!!
  חההחהחהחה העוזרת של מילנשטיין פחחחחחחחחח

  תמיס המלך! אופירע פרוצה!

  דני

  מאי 7, 2008 at 3:59 pm

 35. וואו….
  יישר כוח.
  אגב – יש עוד כל כך הרבה דוגמאות. מה עם שיער הליפה? מה עם הממורמרת?
  מה עם זה שבשידור חי היא מבקשת מהתקליטיה לצרוב! לברקו שיר חדש של אייל גולן?
  אם תצטרך דוגמאות נגדיות – תבקש בפוסט, אני בטוחה שכל אחד כאן זוכר פיפסון. ביחד הפיפסונים יהפכו לאוקינוס.
  בהצלחה.
  וברוח יום הזיכרון (ובסופו של דבר זה מה שחשוב באמת)
  יהי זכרם של הנופלים ברוך

  Bugsy Boxer

  מאי 7, 2008 at 4:17 pm

 36. עוד גול עצמי של וואן. הפכתם את תמיס לגדול. עכשיו לכו תחפשו מי ינענע אתכם. להתראות בבית משפט… חחחחח

  רול

  מאי 7, 2008 at 5:10 pm

 37. שתי הערות:
  1. מנחם בגין ז"ל אמר פעם שחייל שלא היה בכלא הוא לא חייל. בפראפרזה על כך, בלוגר מבקר תקשורת שלא קיבל איומים מה"אתר עם השערות על הפנים" הוא לא בלוגר. מברוק על ביתוק הבתולים.
  2. בהצלחה, תמשיך, הלוואי ותשתפר.

  אבו יו יו

  מאי 7, 2008 at 5:28 pm

 38. תמשיכו לבכות, הילדים הקטנים של וואן. אם אין לכם איכות, אתם יודעים להתבכיין לעורכי דין. נראה אתכם תובעים את וורדפרס, אפסים שכמותכם. חרם רשמי על וואן, אולי דרך הכיס הם יבינו את מה שלא עובר דרך המוח.

  בוב

  מאי 7, 2008 at 5:40 pm

 39. כל הכבוד תמיס!! רק שהסימני שאלה של אתר האשפה שציינת בפוסט היו מהקלים יותר שעלו. היו סמני שאלה קשים יותר שכוונו בעיקר נגד עיתונאיות שונות. עלה והצלח!

  מושון שלנו

  מאי 7, 2008 at 5:44 pm

 40. אופירה מלכת העולם והיא תנצח את כולכם.

  לא יעזור לכם כלום.

  יש גוף אחד שקובע מה יהיה כאן.

  ואתם? תאכלו את הלב!

  יעל

  מאי 7, 2008 at 9:19 pm

 41. תודה.

  דואב/ת

  מאי 7, 2008 at 9:50 pm

 42. חזרתי מהעבודה עכשיו וקראתי את תוכן המכתב בשנית ובשלישית וככל שאני קורא בו אני פחות ופחות מאמין למראה עיניי. שי אליאס (להלן "ליצן החצר") עבר בזכוכית מגדלת על הפוסטים של תמיס וכל מה שהצליח למצוא הם מילים כגון "אשת התוכן" ו"גבירה". מתקשה אני להאמין שאדם שמצליח למצוא עלבון במילים שלהלן סיים לימודי משפטים והוסמך כמשפטן. המילים "רכלנית" ו"צהובון אינטרנטי" מציינות עובדות. צהובון הוא עיתון שמכוון נמוך, שמחפש את השערוריות שבידיעות, וזאת על מנת למשוך קוראים רבים שנהנים לקרוא על צרת האחר. כך בדיוק נוהג אתר וואן. התואר רכלנית מתאים לאשה שתחת פיקוחה והדרכתה משגשג מדור כגון גליצ'ים (העוסק ברכילויות – למקרה שליצן החצר לא הבין). שאר התיאורים מביעים את דעתו של הכותב, שהיא לגיטימית (ולטעמי הוא אינו בודד בדעתו) שמדובר באתר רפש, שעוסק בריכולים ומסיבות.
  יתרה מכך, במשלח מכתבי איום עוסק האתר וליצן החצר שלו בבריונות, סתימת פיות, עד כדי פגיעה אנושה באושיות הדמוקרטיה וחופש הדיבור. פגיעה נוספת ואנושה לא פחות נוצרת עקב ניגוד האינטרסים המשווע לשמיים של מנהלת התוכן שמסקרת קבוצת כדורגל מובילה, שבעליה הוא המעסיק של אותה גברת תוכן בפלטפורמה אחרת.

  אם המסמך העלוב שצירף תמיס לפוסט שלהלן אכן נוצר ע"י ברית הבריונים מבית וואן, אין לי אלא לספוק את כפי ביאוש נוכח בזבוז הכספים המשווע של אתר זה תחת סעיף הוצאות משפטיות. לגברת התוכן אציע רק שתמצא לעצמה משפטן רציני שלא ייתן לה עצות אחיתפל (כמו לתבוע בלוג). לליצן החצר – אני מקווה שגברת התוכן משלמת לך היטב כיוון שאם תמשיך כך תמצא עצמך נטול עבודה.
  לגברת התוכן מוטב לו תעשה בדק בית אצל עצמה: כמות הפרסום הכוזב השגוי והמטעה באתר זה בלתי נתפסת. ידיעות שאינן נכונות, ידיעות נכונות שאינן בלעדיות מובאות במסווה של בלעדיות, כתבות מגמתיות שמרוממות מקורבים או לועגות לאנשים שאינם נמנים על המקורבים, וגרוע מכל: במסווה של אתר ספורט, קיבלנו אתר שהחלק הארי של תכניו לא עוסק בספורט. יש בכרך משום הונאה של מפרסמים ושל גולשים תמימים.

  alficon

  מאי 8, 2008 at 2:28 am

 43. כאחד שעבד בוואן, עוד לפני וקצת אחרי שהוא הפך לדבר הזה שהוא היום (במקרה הנ"ל, לקנא אותו אתר זו כן מילה גסה), אציין שהם חובבי הגשת כתבי תביעה/מכתבי איומים.

  מילנר את מנקין באמצעות הפרקליט התורן יעשו הכל (שקרים רבותי, שקרים) כדי לא לשלם כסף לעובדים, להכפיש ולנסות להפחיד את מי שאומר עליהם את האמת. הרבה פעמים זה עבד. רבים וטובים (מי יותר ומי פחות), למרות שהיה להם קייס צודק לתביעה, פחדו ללכת עד הסוף ("לא רוצה להתעסק איתם, רק רוצה לשכוח מהתקופה שלי שם", היתה תשובה שגרתית). והנה, עכשיו, הם ממשיכים שוב עם הטקטיקה הזו.

  למען האמת תמיס, יש להם קייס לתבוע אותך, כי לא אמרת את כל האמת, אמרת אולי עשירית ממנה. קופת השרצים של וואן (ואל תטעו, אופירה אסייג היא רק כלי משחק פה, האדונים מ' את מ' הם המושכים בחוטים) עמוקה כל כך ודברים רבים עדיין לא פורסמו. אבל גם זה יגיע.

  בלי קשר לאיכות הבלוג (יש הרבה מקום לשיפור), הפעם אני איתך.

  אגב, שווה לבדוק האם פרקליט סיטינט עו"ד אליאס הוא אותו עו"ד שי אליאס שהיה פרקליטה של הפועל פ"ת וצוטט בידיעה הזו שפורסמה בוואן בתחילת השנהwww.one.co.il/Article/108548.html
  מי שיגלה את זהות המדליף של אופירה יזכה להתגלח על הקרחת של מילשטיין.

  אינסייד אאוט

  מאי 8, 2008 at 2:48 am

 44. לאופירה יש רגשי נחיתות בגלל שקיבלה בבית חינוך פרימיטיבי

  דני

  מאי 8, 2008 at 3:24 am

 45. דווקא אחרי שנגמר יום הזיכרון לנפגעי פעולות האיבה הגיע הזמן להקים את גוף העיתונאיות נפגעות גברת התוכן ירום הודה
  בשם חמודה מינוס, בעלת הליפה, מדיפת הריח, ההיא שלא יודעת להתלבש, זקנה מרירה וההיא מערוץ 1 הגיע הזמן לומר די! חשבנו שההורמונים יחזירו אותך בתשובה אבל כנראה שלא, דוקטור סרוב אנא החדר בה מעט שכל, ומוטב מאוחר מאשר לעולם לא!!!

  נפגעי אופירה

  מאי 8, 2008 at 3:50 am

 46. ל- S&M אני מעריך שיש להם את ה- IP של תמיס אבל לדעתי אין להם מושג מי הוא באמת.
  בהנחה הסבירה ש-Wordpress לא מסרו את ה- IP האופציה הנוספת היא Google (שמפעילה את ג'מייל) אבל גם היא לא תעביר את ה-IP .
  ולכן נשארנו עם האופציה שיש להם את ה-IP פשוט מכיוון שתמיס גלש לוואן ויש להם את כל כתובות ה-IP של מי שגלש אליהם לאתר רק שאין להם מושג ירוק מיהו תמיס מתוך אותם גולשים כך שהם באמת יכולים לדבר ללמפות…

  וינסט וגה

  מאי 8, 2008 at 3:54 am

 47. מילא אתר הריכולים והמסיבות, אבל זה כבר לא סביר שהמילה "גבירה" היא עילה לדיבה.
  יען כי כל מי שפונה בגבירות ורבותי מסתכן בתביעה קולקטיבית?
  לידיעת עורך הדין : המילה גבירה מקורה בתנ"ך ומתייחסת לנשים שמלכו בלי מלך שכן מלכה בתנך היא אשת מלך (עתליה היתה כמדומני היתה הראשונה שזכתה לכינוי)

  מכתב מביך ברמות מביכות

  דודו עזריה

  מאי 8, 2008 at 9:12 am

 48. קראתי את המכתב – כל האיומים בו הם חסרי שחר מאלף ועד תו. חבל על הדיו.
  משפטן בהתהוות.

  גדי

  מאי 8, 2008 at 9:55 am

 49. ל-"אינסייד אאוט" שעבד בוואן: אם אתה מוכן לשתף פעולה ולמסור מידע פנימי על דרך העבודה של וואן ואופירה אסייג, אנא צור איתי קשר באימייל בבקשה: shimon@morami.com או בטלפון 052-5138513.

  אם תרצה, תישאר אנונימי. המידע רלבנטי, זהותך לא חשובה.

  S&M

  מאי 8, 2008 at 10:35 am

 50. לוינסנט וגה – הוא אומר שהוגשו תביעות. והוא אומר שיש להם את ה-IP של תמיס. אני עושה אחד ועוד אחד, מבין שתפוז לא נתבעו, אז מנחש שתפוז עשו הסדר ונתנו את ה-IP של הנתבעים ושל תמיס.

  מאחר ויהיו תביעות, והנעל השנייה כבר נפלה, עכשיו הזמן לאסוף חומר ולהוכיח שהכל אמת ושהפרסומים חוסים בהגנות שמופיעות בחוק איסור לשון הרע:

  חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965*

  פרק א': פרשנות
  1. לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול –
  (1) להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;
  (2) לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;
  (3) לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;
  (4) לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו;
  בסעיף זה "אדם" – יחיד או תאגיד;
  "מוגבלות" – לקות פיסית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית.

  2. (א) פרסום, לענין לשון הרע – בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר.
  (ב) רואים כפרסום לשון הרע, בלי למעט מדרכי פרסום אחרות:
  (1) אם היתה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו אדם או לאדם אחר זולת הנפגע;
  (2) אם היתה בכתב והכתב עשוי היה, לפי הנסיבות להגיע לאדם זולת הנפגע.
  3. אין נפקא מינה אם לשון הרע הובעה במישרין ובשלמות, או אם היא והתייחסותה לאדם הטוען שנפגע בה משתמעות מן הפרסום או מנסיבות חיצוניות, או מקצתן מזה ומקצתן מזה.
  4. לשון הרע על חבר בני אדם או על ציבור כלשהו שאינם תאגיד, דינה כדין לשון הרע על תאגיד, אלא שאין בה עילה לתובענה אזרחית או לקובלנה. ולא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף זה אלא על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו.

  5. לשון הרע על אדם שפורסמה אחרי מותו, דינה כדין לשון הרע על אדם חי, אלא שאין בה עילה לתובענה אזרחית או לקובלנה, ולא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף זה אלא אם ביקש זאת בן-זוגו של המת או אחד מילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו או אחיותיו.

  פרק ב': אחריות ותרופות
  6. המפרסם לשון הרע, בכוונה לפגוע, לשני בני-אדם או יותר זולת הנפגע, דינו – מאסר שנה אחת.
  7. פרסום לשון הרע לאדם או יותר זולת הנפגע תהא עוולה אזרחית, ובכפוף להוראות חוק זה יחולו עליה הוראות הסעיפים 2(2) עד 15, 55ב, 58 עד 61 ו-63 עד 68א לפקודת הנזיקים האזרחיים, 1944.

  7א. (א) הורשע אדם בעבירה לפי חוק זה, רשאי בית המשפט לחייבו לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק; חיוב בפיצוי לפי סעיף קטן זה, הוא כפסק דין של אותו בית משפט, שניתן בתובענה אזרחית של הזכאי נגד החייב בו.
  (ב) במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק.
  (ג) במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה, שבו הוכח כי לשון הרע פורסמה בכוונה לפגוע, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע, פיצוי שלא יעלה על כפל הסכום כאמור בסעיף קטן (ב), ללא הוכחת נזק.
  (ד) לא יקבל אדם פיצוי ללא הוכחת נזק, לפי סעיף זה, בשל אותה לשון הרע, יותר מפעם אחת.
  (ה) הסכומים האמורים בסעיף זה יעודכנו ב-16 בכל חודש, בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לענין סעיף קטן זה –
  "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
  "המדד החדש" – מדד החודש שקדם לחודש העדכון;
  "המדד הבסיסי" – מדד חודש ספטמבר 1998.

  8. עבירה בשל לשון הרע לפי חוק זה תהא בין העבירות שבהן רשאי הנפגע להאשים על ידי הגשת קובלנה לבית המשפט.
  9. (א) נוסף לכל עונש וסעד אחר רשאי בית המשפט, במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע, לצוות –
  (1) על איסור הפצה של עותקי הפרסום המכיל את לשון הרע או על החרמתם; צו החרמה לפי פסקה זו כוחו יפה כלפי כל אדם שברשותו נמצאים עותקים כאלה לשם מכירה, הפצה או החסנה, גם אם אותו אדם לא היה צד למשפט; ציווה בית המשפט על החרמה, יורה מה ייעשה בעותקים שהוחרמו;
  (2) על פרסום תיקון או הכחשה של דבר המהווה לשון הרע או על פרסום פסק הדין, כולו או מקצתו; הפרסום ייעשה על חשבון הנאשם או הנתבע, במקום, במידה ודרך שיקבע בית המשפט.
  (ב) אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע החזקת עותק של פרסום בספריות ציבוריות, בארכיונים וכיוצא באלה, זולת אם הטיל בית המשפט, בצו החרמה על פי סעיף קטן (א)(1), הגבלה גם על החזקה כזאת, ואין בהן כדי למנוע החזקת עותק של פרסום על ידי הפרט.
  10. הודה הנאשם או הנתבע שמקצת הדברים שפורסמו יש בהם לשון הרע או שמקצתם אינם אמת, רשאי בית המשפט, בכל שלב משלבי הדיון לפני מתן פסק-הדין, לצוות על פרסום של תיקון או הכחשה לאותם הדברים כאמור בסעיף 9(א)(2).
  11. (א) פורסמה לשון הרע באמצעי תקשורת, ישאו באחריות פלילית ואזרחית בשל לשון הרע, האדם שהביא את דברי לשון הרע לאמצעי התקשורת וגרם בכך לפרסומו, עורך אמצעי התקשורת ומי שהחליט בפועל על הפרסום, ובאחריות אזרחית ישא גם האחראי לאמצעי התקשורת.
  (ב) באישום פלילי לפי סעיף זה תהא זו הגנה טובה לעורך אמצעי התקשורת שנקט אמצעים סבירים כדי למנוע פרסום אותה לשון הרע ושלא ידע על פרסומה.
  (ג) בחוק זה –
  "אמצעי תקשורת" – עתון כמשמעותו בפקודת העתונות (להלן – עתון) וכן שידורי רדיו וטלויזיה הניתנים לציבור;
  "עורך אמצעי תקשורת", בעתון – לרבות עורך בפועל, ובשידור – לרבות עורך התכנית שבה נעשה הפרסום;
  "אחראי לאמצעי התקשורת", בעתון – המוציא לאור, ובשידורי רדיו וטלויזיה – מי שאחראי לקיומם.

  12. פורסמה לשון הרע בדפוס, למעט בעתון בעל תדירות הופעה של ארבעים יום או פחות המוצא לאור על פי רשיון בעל תוקף, ישאו באחריות פלילית ואזרחית בשל לשון הרע גם מחזיק בית הדפוס, כמשמעותו בפקודת העתונות, שבו הודפס הפרסום, ומי שמוכר את הפרסום או מפיץ אותו בדרך אחרת, ובלבד שלא ישאו באחריות אלא אם ידעו או חייבים היו לדעת שהפרסום מכיל לשון הרע.

  פרק ג': פרסומים מותרים; הגנות והקלות
  13. לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי –
  (1) פרסום לפי סעיף 28 לחוק-יסוד: הכנסת, או פרסום המוגן לפי סעיף 1 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם, וחובותיהם, תשי"א-1951;

  (2) פרסום בישיבת הממשלה;
  (3) פרסום על ידי הממשלה, או חבר ממשלה בתוקף תפקידו, או פרסום על פי הוראת הממשלה או הוראת חבר ממשלה בתוקף תפקידו;
  (4) פרסום על ידי מבקר המדינה בתוקף תפקידו או פרסום כאמור מטעמו;
  (5) פרסום ע"י שופט, חבר של בית דין דתי, בורר, או אדם אחר בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית על פי דין, שנעשה תוך כדי דיון בפניהם או בהחלטתם, או פרסום על ידי בעל דין, בא כוחו של בעל דין או עד, שנעשה תוך כדי דיון כאמור;

  (6) פרסום על ידי חבר ועדת חקירה, כמשמעותה בסעיף 22 לחוק יסוד: הכנסת או בפקודת ועדות חקירה, שנעשה תוך כדי דיון בפני הועדה, או בדין וחשבון שלה, או פרסום על ידי אדם שענינו משמש נושא לחקירת הועדה, בא כוחו של אדם כזה או עד, שנעשה תוך כדי דיון כאמור;

  (7) דין וחשבון נכון והוגן על מה שנאמר או אירע כאמור בפסקאות (5) או (6) בישיבה פומבית, ובלבד שהפרסום לא נאסר לפי סעיף 21;
  (8) דין וחשבון נכון והוגן על מה שנאמר או אירע בישיבה פומבית של ארגון בין-לאומי שמדינת ישראל חברה בו, של ועידה בין-לאומית שאליה שלחה ממשלת ישראל נציג, של בית דין בין-לאומי, או של מוסד ממוסדותיה הנבחרים של ההסתדרות הציונית העולמית – הסוכנות היהודית לארץ ישראל;
  (9) פרסום שהמפרסם חייב לעשות על פי דין או על פי הוראה של רשות המוסמכת לכך כדין או שהוא רשאי לעשות על פי היתר של רשות כאמור;
  (10) העתק או תמצית נכונה והוגנת ממרשם המתנהל על פי חיקוק או ממסמך אחר הפתוחים על פי חיקוק לעיון כל דורש;
  (11) פרסום נכון והוגן – מלא, חלקי או תמציתי – של מה שפורסם קודם לכן בנסיבות האמורות בפסקאות (1), (3), (4), (7), (8), (9) או (10), ופרסום חוזר כאמור של מה שפורסם בישיבת הממשלה והממשלה התירה לפרסמו.
  14. במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה שהדבר שפורסם היה אמת והיה בפרסום ענין ציבורי; הגנה זו לא תישלל בשל כך בלבד שלא הוכחה אמיתותו של פרט לוואי שאין בו פגיעה של ממש.

  15. במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה אם הנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב באחת הנסיבות האלו:
  (1) הוא לא ידע ולא היה חייב לדעת על קיום הנפגע, או על הנסיבות שמהן משתמעת לשון הרע או התייחסותה לנפגע כאמור בסעיף 3;

  (2) היחסים שבינו לבין האדם שאליו הופנה הפרסום הטילו עליו חובה חוקית, מוסרית או חברתית לעשות אותו פרסום;
  (3) הפרסום נעשה לשם הגנה על ענין אישי כשר של הנאשם או הנתבע, של האדם שאליו הופנה הפרסום או של מי שאותו אדם מעונין בו ענין אישי כשר;
  (4) הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע בתפקיד שיפוטי, רשמי או ציבורי, בשירות ציבורי או בקשר לענין ציבורי, או על אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה התנהגות;
  (5) הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע –
  (א) כבעל דין, כבא כוחו של בעל-דין או כעד בישיבה פומבית של דיון כאמור בסעיף 13(5), ובלבד שהפרסום לא נאסר לפי סעיף 21, או
  (ב) כאדם שענינו משמש נושא לחקירה, כבא כוחו של אדם כזה או כעד בישיבה פומבית של ועדת חקירה כאמור בסעיף 13(6), או על אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה התנהגות;
  (6) הפרסום היה בקורת על יצירה ספרותית, מדעית, אמנותית או אחרת שהנפגע פרסם או הציג ברבים, או על פעולה שעשה בפומבי, ובמידה שהדבר כרוך בבקורת כזאת – הבעת דעה על אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה יצירה או פעולה;
  (7) הפרסום היה הבעת דעה על התנהגותו או אפיו של הנפגע בענין שבו הנאשם או הנתבע ממונה על הנפגע, מכוח דין או חוזה, והפרסום היה מוצדק על ידי היותו ממונה כאמור;
  (8) הפרסום היה בהגשת תלונה על הנפגע בענין שבו האדם שאליו הוגשה התלונה ממונה על הנפגע, מכוח דין או חוזה, או תלונה שהוגשה לרשות המוסמכת לקבל תלונות על הנפגע או לחקור בענין המשמש נושא התלונה; ואולם אין בהוראה זו כדי להקנות הגנה על פרסום אחר של התלונה, של דבר הגשתה או של תכנה.

  (9) הפרסום היה דין וחשבון נכון והוגן על אסיפה פומבית או על אסיפה או ישיבה של תאגיד שלציבור היתה גישה אליה, והיה בפרסומו ענין ציבורי;
  (10) הפרסום לא נעשה אלא כדי לגנות או להכחיש לשון הרע שפורסמה קודם לכן;
  (11) הפרסום לא היה אלא מסירת ידיעה לעורך אמצעי תקשורת או לנציגו כדי שיבחן שאלת פרסומה באמצעי התקשורת;

  (12) הפרסום נעשה בשידור רדיו או טלוויזיה שלא הוקלט מראש והנאשם או הנתבע הוא מי שאחראי לפי סעיף 11 והוא לא ידע ולא יכול היה לדעת על הכוונה לפרסם לשון הרע.

  16. (א) הוכיח הנאשם או הנתבע שעשה את הפרסום באחת הנסיבות האמורות בסעיף 15 ושהפרסום לא חרג מתחום הסביר באותן נסיבות, חזקה עליו שעשה את הפרסום בתום לב.
  (ב) חזקה על הנאשם או הנתבע שעשה את הפרסום שלא בתום לב אם נתקיים בפרסום אחת מאלה:
  (1) הדבר שפורסם לא היה אמת והוא לא האמין באמיתותו;
  (2) הדבר שפורסם לא היה אמת והוא לא נקט לפני הפרסום אמצעים סבירים להיווכח אם אמת הוא אם לא;
  (3) הוא נתכוון על ידי הפרסום לפגוע במידה גדולה משהיתה סבירה להגנת הערכים המוגנים על-ידי סעיף 15.
  17. (א) פורסמה לשון הרע באמצעי תקשורת לא תעמוד הגנת תום לב לעורכו, למי שהחליט בפועל על הפרסום או לאחראי על אותו אמצעי תקשורת אם הנפגע, או אחד הנפגעים, דרש ממנו לפרסם תיקון או הכחשה מצד הנפגע ולא פרסם את התיקון או ההכחשה בכותרת מתאימה במקום, במידה, בהבלטה ובדרך שבה פורסמה אותה לשון הרע, ותוך זמן סביר מקבלת הדרישה ובלבד שהדרישה היתה חתומה בידי הנפגע, שהתיקון או ההכחשה לא היה בהם משום לשון הרע או תוכן בלתי חוקי אחר וארכם לא חרג מתחום הסביר בנסיבות.
  (ב) היה הפרסום בעתון המופיע בתדירות פחותה מאחת לשבוע, יפורסמו התיקון או ההכחשה, לפי דרישת הנפגע, גם בעתון יומי.

  18. הביא הנאשם או הנתבע ראיה או העיד בעצמו כדי להוכיח אחת ההגנות הניתנות בחוק זה, רשאי התובע להביא ראיות סותרות; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכות בית-המשפט לפי כל דין להתיר הבאת ראיות על-ידי בעלי הדין.
  19. בבואו לגזור את הדין או לפסוק פיצויים רשאי בית המשפט להתחשב לטובת הנאשם או הנתבע גם באלה:
  (1) לשון הרע לא היתה אלא חזרה על מה שכבר נאמר, והוא נקב את המקור שעליו הסתמך;
  (2) הוא היה משוכנע באמיתותה של לשון הרע;
  (3) הוא לא נתכוון לנפגע;
  (4) הוא התנצל בשל הפרסום, תיקן או הכחיש את הדבר המהווה לשון הרע או נקט צעדים להפסקת מכירתו או הפצתו של עותק הפרסום המכיל את לשון הרע, ובלבד שההתנצלות, התיקון או ההכחשה פורסמו במקום, במידה ובדרך שבהן פורסמה לשון הרע, ולא היו מסוייגים.
  20. חוק זה אינו בא להתיר פרסום האסור על פי דין אחר ואינו בא לגרוע מחסינות הניתנת על-פי דין אחר.
  פרק ד': שונות
  21. במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע רשאי בית המשפט מיזמתו או לבקשת בעל דין, לאסור או לעכב זמנית, מנימוקים שיירשמו, פרסום ברבים של הליכי בית המשפט – לרבות כתבי טענות, כתבי בי-דין אחרים, כתב אישום ודבר הגשתם של אלה ולרבות פסק דין כל עוד אינו חלוט – במידה שראה צורך בכך לשם הגנה על שמו של אדם הנוגע במשפט ואולם לא יאסור בית משפט ולא יעכב זמנית את פרסום דבר פתיחתו של הליך משפטי, או את הפרסום של כתב אישום, תביעה או פסק דין, אם התנגד לכך הנפגע; העובר על האיסור לפי סעיף זה, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 5000 לירות.

  22. במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע אין להביא ראיה או לחקור עד בדבר שמו הרע של הנפגע או בדבר אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו הפגומים, אלא במידה שפרטים אלה נוגעים במישרין ללשון הרע המשמשת נושא למשפט, או שבית המשפט התיר הבאת ראיה או חקירת עד כאמור –
  (1) במשפט פלילי, אחרי הרשעת הנאשם – להמתקת דינו;
  (2) במשפט אזרחי, אחרי ההחלטה שהנתבע חייב בפיצויים – להפחתת הפיצויים;
  (3) במידה שהנפגע מצדו העיד או הביא ראיה או חקר עד בדבר שמו, אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו הטובים;
  (4) אם שוכנע בית המשפט שהדבר דרוש לעשיית צדק ולגילוי האמת, אם בעמידה על מהימנות עדותו של הנפגע ואם בדרך אחרת.

  23. הוגש עותק של עתון או של דבר-דפוס אחר המופץ ברבים שבו נדפסה לשון הרע, ישמש הדבר ראיה לכאורה שאכן נעשה הפרסום באותו עתון או דבר-דפוס.
  24. במשפט אזרחי בשל לשון הרע שנדון לאחר שמשפט פלילי נגד אותו אדם בשל אותה לשון הרע נסתיים, רשאי בית המשפט להסתמך על הממצאים העובדתיים, כולם או מקצתם, שנקבעו במשפט הפלילי על-פי הראיות שנגבו בו, בלי לחזור על גבייתן.
  25. (א) אדם שנפגע על-ידי לשון הרע ותוך ששה חדשים לאחר פרסומה מת בלי להגיש תובענה או קובלנה בשל אותה לשון הרע, רשאים בן-זוגו, ילדו או הורהו, ואם לא השאיר בן-זוג, ילדים או הורים – אחיו או אחותו, להגיש, תוך ששה חדשים לאחר מותו, תובענה או קובלנה בשל אותה לשון הרע.
  (ב) אדם שהגיש תובענה או קובלנה בשל לשון הרע ומת לפני סיומה, רשאים בן-זוגו, ילדו או הורהו, ואם לא השאיר בן-זוג, ילדים או הורים – אחיו או אחותו, להודיע לבית המשפט, תוך ששה חדשים לאחר מותו, על רצונם להמשיך בתובענה או בקובלנה, ומשהודיע כאמור, יבואו הם במקום התובע או הקובל.
  25א. (א) פורסם באמצעי תקשורת שנפתחה חקירה פלילית נגד אדם או שהוגש נגדו כתב אישום או שהורשע בעבירה, והתקבלה החלטה לסגור את התיק, לא להגיש כתב אישום או לעכב הליכים, או שזוכה האדם או התקבל ערעורו, לפי הענין (בסעיף זה – החלטה עדכנית), ודרש אותו אדם בכתב מאמצעי התקשורת לפרסם את ההחלטה העדכנית, יפרסם אמצעי התקשורת את ההחלטה העדכנית בתוך זמן סביר מיום קבלת הדרישה; לענין סעיף זה, "הורשע" – לרבות קביעה של בית המשפט שהאדם ביצע עבירה, בלא הרשעה.
  (ב) החלטה עדכנית תפורסם בהבלטה הראויה ובהתחשב, בין השאר, בדרך שבה פורסמה הידיעה שאותה יש לעדכן.
  (ג) (1) מעשה או מחדל בניגוד להוראות סעיף זה הוא עוולה אזרחית והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש], יחולו עליה בכפוף להוראות פסקה (2).
  (2) על מעשה או מחדל בניגוד לסעיף זה יחולו הוראות סעיפים 7א(ב), (ד) ו-(ה), 9(א)(2), 10, 11(א) ו-(ג), 12, 23 ו-25, בשינויים המחויבים.

  26. (א) בפקודת העתונות, ברישה לסעיף 23(1), יימחקו המלים "או דיבה אחרת".
  (ב) בפקודת הנזיקין האזרחיים, 1944, בסעיף 66(2), במקום  "מזכיר הממשלה" יבוא "שר האוצר".
  27. בטלים –
  (1) בפקודת החוק הפלילי, 1936 – הסעיפים 201 עד 203, 205 עד 209;
  (2) בפקודת הנזיקין האזרחיים, 1944 – הסעיפים 16 עד 22.

  לוי אשכול
  ראש הממשלה
  שניאור זלמן שזר דב יוסף
  נשיא המדינה שר המשפטים

  S&M

  מאי 8, 2008 at 10:39 am

 51. s&m וולווט הבהירה בפוסט שלה מהיום שלמיטב ידיעתה לא הוגשה תביעה בנושא וזאת עד שהיא עזבה את תפוז.
  אני לא מאמין שהם מכרו את האי פי של ייגר ואת של תמיס אני לא בטוח שיש להם.
  כך או כך גם מורו ופוליצר הבטיחו התפתחויות בנושא…
  מאחר והוכרזה מלחמה אני מניח שנכון יהיה לאגור חומר על כל המעורבים בסיפור, כולל עו"ד אליאסי שכבר ראינו שהוא מעורב בהפועל פ"ת ובוואן במקביל.

  יוסיי הכושי

  מאי 8, 2008 at 10:51 am

 52. עד כמה שנודע לי יש כנראה התפתחויות מרעישות בנושא התביעה.
  פרטים בקרוב ביותר.

  אוליאל

  מאי 8, 2008 at 10:56 am

 53. זהירות מונעת שגיאות.
  יש להניח שמנהלי האתר המתחזה לאתר ספורט יודעים היטב שאין להם בשר (אפילו לא מעט בשר סביב העצמות) בתביעה המובעת במכתב של המתקרא עו"ד. (על עו"ד אפשר לקרוא המון בגיגול פשוט). זה מצד אחד נסיון הפחדה פשטני ויש להניח שיש פה גם נסיון עלק מתוחכם לגרום לתמיס לצאת החוצה בסגנון "ברל'ה ברל'ה בוא החוצה, אבא ואמא יתנו לך דייסה". זו פשוט התגרות כדי למצוא את האנשים שמאחורי התמיס ואז לחפש עליהם את אותה נקודה שחכם יווני חיפש – נקודת משען כדי להזיז את העולם.
  זהירות מונעת שגיאות.

  דואב/ת

  מאי 8, 2008 at 12:04 pm

 54. […] באופן צפוי למדי, אתר חדשות הספורט One ממשיך לנפנף בעורך דינו, שמצדו מנפנף בסעיפי חוק ומטבעות לשון משובבי נפש כמו […]

 55. […] אסייג מOne מאיימת לתבוע את תמיס, היורש של "עומדים בשער" שגם נתבע על לשון הרע על […]

 56. אופירה שלום
  עזבי רגע אחד בצד את הדימוי את הכעס ואת המסביב בואי נקרה לזה
  בואי דבר דוגרי, באתר שלך יש המון בעיות תוכן זועקות ובולטות, יש עילגות יש חוסר דיוק וחוסר אינטלקטואל בסיסי, יש מינון גבוה מדי של צהוב ולכן הערך הספורטיבי של האתר הולך ויורד.
  אני מניח שאת כל אלו את כבר יודעת
  עכשיו בוא ונחשוב ביחד האם הדרך היחידה היא רק מכתבי תביעה, כלומר האם כולם טועים ורק את צודקת? או במילים אחרות האם יכול להיות שגם אצלך באתר צריך שינוי קיצוני??
  הצעה מהלב בתור קולגה שאוהב את תרבות הספורט ומאמין שאת הענף הזה עליו כולנו יושבים אסור לגדוע!
  שני כיוון.
  שבי בישיבת צוות והביטי סביב, האם אלו האנשים הראוים להיות צוות האתר המתיימר להיות מספר 1?
  האם אלו האנשים אשר כשהיית צעירה ובועטת דמיינת בעיני רוחך כאנשים איתם תלכי לקרב?
  האם את בתוכך לא מרגישה שצריך לעשות ניקוי אורוות קל? במיוחד לאור השאיפה להתפתחות ולקידום (וידאו, טלוויזיה ותחרות בכל החזיתות לערוץ 5)
  אופירה ידידתי, עצרי לרגע קחי כמה ימים לשיבה ותבני מחדש את צוות ההגייה אשר יקח אותך למעוז חפצך
  אחד שמבין ולא אוהב עליהומים מיותרים ומתוזמרים

  לאופירה

  מאי 9, 2008 at 11:45 am

 57. […] יותר מאשר בתפוז. לא עברו חודשיים ותמיס קיבל גם הוא מכתב התראה בטרם פתיחה בהליכים משפטיים בו הוא נדרש להזד… ולשלם סכום מפלצתי של שני מיליון ש"ח. במקביל, הוגשה […]

 58. […] ביקורת נגדם. כך, מסע האי(ו)מים של אסתרינה טרטמן, וכך גם הסיפור עם אתר חדשות הספורט של ישראל, One. לגבי One, כתבתי פעם: הם [אתר One] מקשרים את עצמם למכתבים […]

 59. צ'ורצ'יץ'

  אוגוסט 6, 2008 at 12:22 pm

 60. נתקלתי בדף הזה עכשיו. אם אתה רוצה עוד הוכחה לשיטחיות הלא תאומן של אתר "תקשורת" זה – אני יכול לספק לך הוכחה טובה מאד, מידע אישי. מאד-מאד.
  (הערה: אני לא מציע זאת כצעד של נקמה, אלא בשל המגוחכות של התנהגות האתר הזה, שהדהימה אותי).
  (הערה נוספת: אני לא מכיר את האתר. אני מנחש שראיתי את שידוריו, מזמן-מזמן, בערך 2-4 פעמים. איני מבקר באתר באינטרנט. פשוט, הייתי חלק מאירוע שדווח עליו באתר שלהם, ונדהמתי מחוסר המקצועיות (בלשון המעטה) שלהם. ממש פתטי).

  מידע אישי. מאד

  יולי 20, 2009 at 3:16 pm

 61. […] לכך, נשלח מכתב איום בתביעה לתמיס, היורש של ייגר שממשיך להפעיל את הבלוג בפלטפורמה […]

 62. מאוד מעניין. תודה על העדכון…. הוכחה נוספת על העובדה שמדינת ישראל "מדינה דמוקרטית" ושפורומים ובלוגים מיועדים להתבטאות אישית..

  הופעות בחול

  אפריל 17, 2011 at 2:54 pm


להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: